NewHome | New แนะนำโรงพยาบาล | New บริการ | New หน่วยงาน | Newบทความน่าสนใจ | New อื่นๆ | New PCU&รพ.ในเครือข่าย | New สารสนเทศ  
 
New ประวัติโรงพยาบาลสงขลา
New รายนามผู้อำนวยการ
New คณะกรรมการบริหาร
New ข้อมูลทั่วไป
New การรับรองคุณภาพ
New ข้อมูลสำหรับIntern
Newตารางตรวจผู้ป่วยนอก
New จองคิวตรวจ(รุ่นทดสอบ)
New การแพทย์แผนไทย
New ธาราบำบัด
New ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
New สูติ/นรีเวช
New เภสัชกรรม
New ลูกค้าสัมพันธ์
New ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ สงขลา
New ศมบ.รพ.สข.
New เวชกรรมสังคม
New เครื่องมือแพทย์
New กลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล
New พยาธิวิทยาคลินิก
New การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
New โรงเรียนพ่อแม่
New การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
New การตรวจกรองมะเร็งปากมดลูก
New การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย
New การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
New โยคะในสตรีมีครรภ์
New GIS กับการเฝ้าระวังโรค
New Web Mail
New Web Board
New ตรวจสิทธิบัตรในจังหวัด
New Games
New ภาพสวยๆ
NewWeb Statistic
New ส่งรายงาน
New ข้อมูลการรับreferผป.สูติฯ
New ส่งข้อมูลประกันสังคม
New ส่งข้อมูลผ่านintranet
New รายงานประจำปี2547
New รายงานครึ่งปี2548
ตรวจสอบจดหมาย
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
วิสัยทัศน์

หน่วยงาน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
เวชกรรมสังคม
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ฝ่ายการพยาบาล
ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก
พยาธิวิทยากายวิภาค
สหกรณ์ออมทรัพย์สงขลา
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กราฟสถิติ
  กราฟการให้บริการ
  กราฟวินิฉัยโรค
  รายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เมนูด่วน
  หนังสือเวียนจากกระทรวงฯ
  หมายเลขโทรศัพท์
จดหมายตรงถึงผอ.
กระดานเสวนา
ห้องสนทนา
Web Blog
เปลี่ยนรหัสผ่าน Email
หนังสือเวียนภายใน
Songkhla E-Fax
ตรวจสอบSlipเงินเดือน
ตรวจสอบสิทธิจ่ายตรง
ตารางตรวจ OPD
  ตรวจสอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
  ตรวจสอบDrugs interaction
  เอกสารและคู่มือ
  แบบฟอร์ม
  รายงานสถิติ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริการ
ของโรงพยาบาลสงขลา
ดี
39.81 %
พอใช้
10.14 %
ควรปรับปรุง
50.05 %
จำนวนโหวต 2012
 
ข่าวจากต่างประเทศ
    [ VOAThai ]
    [ Yahoo][CNN]
เศรษฐกิจ หุ้น ทองคำ
     [ ThaiValueInvestor]
     [Settrade][ฐานเศรษฐกิจ ]
     [สยามธุรกิจ]
     [กรุงเทพธุรกิจ][ราคาทองคำ]
     [ตรวจล็อตเตอรี]
     [ตรวจสอบราคาน้ำมัน]
อัตราแลกเปลี่ยน    
   
 [แบงค์กรุงเทพ][กรุงไทย]
    [กสิกรไทย[แปลงค่าเงิน]
พยากรณ์อากาศ
     [ CNN][ Yahoo ] [ ทั่วไทย ]
พจนานุกรม
    [ อังกฤษ ][ ไทย ][อังกฤษ-ไทย]
    [ศัพท์ไอที]
ค้นหาหมายเลข
    [รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศ]
    [เบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ]
เดินทาง โรงแรม
    [รถไฟ][การบินไทย][ นกแอร์]
    [จองโรงแรม]
ซื้อของ
 
  [ ราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์]
    [ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล1]  
    [ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล2]
    [ สั่งซื้อสินค้าIT]
BLOG
 
   [HA อจ.อนุวัฒน์]
    [Songkhla Hospital KM]
    [นพ.เฉลิมพงษ์]
    [วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข]   

HA
    [พรพ.]

็Health
    [แพทยสภา]
    [Thaihealth.net ]
    [Siamhealth.net ]
    [Bangkokhealth]
    [Thaiclinic.com]
    [ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย]
    [กรมพัฒนาแพทย์แผนไทย]
Nurse
    [สภาการพยาบาล]
    [ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง]
    [สำนักการพยาบาล]
Software
    [Thaiware] [Pantip]
    [Tucows] [บอร์ดไอทีไทย]
IT,IT News
   [Nectec] [ARIP]
   [ชมรมเวชระเบียน]
Online virus scan
   [Trend Micro]
   [Kaspersky]
ค้นข้อมูลทางวิชาการ
   [Medlical databases มอ)
   [
Medical e-journals มอ]
   [
Medical e-Books มอ]   
   [Up-to-Date e-Books ]   
   [สารานุกรมวิกิพีเดีย]
   [Wikipedia encyclopedia]

e-Services
   [เสียภาษีonline]
   [กบข]
 

ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
 
โรงพยาบาลสงขลา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 480 เตียง สังกัด กรมสำนักงานงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
 
เปิดให้บริการสองแห่งคือ
 
1. โรงพยาบาลสงขลา เลขที่ 666 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 80 ไร่
 
อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสงขลา - ระโนด
ทิศใต้ จดคลองวง
ทิศตะวันตก จดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ทิศตะวันออก จดบ้านสงขลา
 
2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา(โรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิม)เลขที่161ถนนรามวิถี
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา
อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนนาทวี
ทิศใต้ จดถนนสตูล
ทิศตะวันตก จดวัดดอนแย้
ทิศตะวันออก จดถนนรามวิถี
   

วิสัยทัศน์
องค์กรที่เป็นเลิศด้านบริการ และการสร้างสุขภาพ
 
พันธกิจ
บริการแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นการสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
   

อัตรากำลังบุคลากร
– แพทย์ 53 คน(1:8000) – ทันตแพทย์ 9 คน(1:45000) – เภสัชกร 22 คน(1:20000) – พยาบาล 374 คน(1:1200) -พยาบาลเทคนิก 109 คน อัตรากำลังบุคลากร – เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 116 คน -รวมข้าราชการ 683 คน – ลูกจ้างประจำ 264 คน –
- ลูกจ้างชั่วคราว 372 คน

               
รวมบุคลากรทั้งหมด 1,319 คน
 
อัตรากำลังแพทย์เฉพาะทางสาขา
- กุมารเวชศาสตร์ 9 คน - สูติ - นรีเวชวิทยา 7 คน - ศัลยศาสตร์ 4 คน - ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 5 คน - อายุรศาสตร์ทั่วไป 4 คน - จักษุวิทยา 3 คน - โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 3 คน - วิสัญญีทั่วไป 2 คน - รังสีวิทยา 2 คน - กุมารศัลยศาสตร์ 1 คน - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 1 คน - อายุรศาสตร์โรคไต 1 คน - ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 1 คน - ประสาทศัลยศาสตร์ 1 คน -ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ 1 - ตจวิทยา 1 คน - เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 คน - เวชศาสตร์ทั่วไป 3 คน -เวชปฏิบัติครอบครัว 5 คน- ระบาดวิทยา 1 คน - จิตเวช 1 คน

ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ป่วยนอก
l ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 1,130 คนต่อวัน l ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 136 คนต่อวัน l ทันตกรรม 63 คนต่อวัน l งานผ่าตัด 5 คนต่อวัน
 
ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ป่วยใน
ปี พ . ศ .
จำนวน
อัตราการครองเตียง (%)
2544
29,247
83.37
2545
28,240
86.10
2546
31,584
73.95
2547
21,579
70.05
2548
26,563
73.3
2549(ตค.48-มีค.49)
13,692
80.61
จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย = 5.61 วัน

ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลสงขลา
• การให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาลผู้ป่วยนอก 23 คลินิก
• การให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาลผู้ป่วยใน 16 หอผู้ป่วย 5 หน่วยงานพิเศษ
• ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้จังหวัดสงขลา
• ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา
• การให้บริการแพทย์ทางเลือก ( นวดแผนไทย , ฝังเข็ม , ธาราบำบัด )