คุณแม่จะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเตรียมตัวคลอด

      สิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องเตรียมให้พร้อมเมื่อคลอด

     1. เอกสารสำคัญได้แก่ บัตรประจำตัวผู้รับบริการ ,สมุดฝากครรภ์ ,ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนของคุณแม่และคุณพ่อ  สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล(สิทธิบัตร ถ้ามี) หนังสือส่งตัวกรณีรับราชการ

     2. ของใช้สำหรับคุณแม่ ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ หวี เครื่องสำอางค์ที่ใช้ประจำ ผ้าอนามัย (มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล) เสื้อยกทรงที่พอดีกับเต้านม และเตรียมเสื้อผ้าสำหรับใส่กลับบ้าน1ชุด

     3. ของใช้สำหรับลูกน้อย ได้แก่ เสื้อผ้า ผ้าอ้อม ถุงมือ ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว หมวก และเตรียมผ้าสำหรับห่อตัวลูกน้อยเมื่อจะกลับบ้านด้วย ส่วนของใช้อื่นๆ เช่นสบู่ แป้ง หวี สำลี อ่างอาบน้ำ และเบาะนอนยังไม่จำเป็นต้องนำมาด้วย

    • คลอดปกติ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3000 - 3500 บาท
    • ผ่าท้องคลอด มีค่าใช้จ่ายประมาณ 10000 - 12000 บาท

        คุณแม่ควรเตรียมเอกสารสำคัญไว้ให้พร้อม ส่วนของใช้ที่จำเป็น เตรียมให้ครบ จัดใส่ตะกร้า หรือถุงไว้ มิฉะนั้นอาจจะขลุกขลัก สำหรัับสบู่และแป้ง ควรเตรียมขนาดเล็กก่อน เพราะบางรายอาจเกิดอาการแพ้ได้

        เครื่องประดับและของมีค่าควรถอดเก็บไว้ที่บ้าน

 

      สภาพแวดล้อมและบริการที่คุณแม่จะได้รับจากห้องคลอด

ห้องคลอด   ขอต้อนรับคุณแม่สู่ห้องคลอด................

         เมื่อคุณแม่มาถึงห้องคลอด ซึ่งเป็นห้องที่สะอาด คุณแม่จะต้อง เปลี่ยนรองเท้า และเครื่องแต่งตัวเสียใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดการติดเชื้อ

          ภายในห้องคลอดโดยทั่วไปจะแบ่งสถานที่ เป็นห้องต่างๆ เพื่อสะดวกในการให้บริการ ที่สำคัญคือ
• ห้องเตรียมคลอด
• ห้องรอคลอด
• ห้องทำคลอด
• ห้องผ่าตัด
• และห้องพักหลังคลอด

 

 

                                                                                                    
              หน้าที่ 1      4   5   6   7