หน้าที่   1     2      
 
        การดูแลทารกแรกเกิด

            การอุ้มลูกน้อย(ต่อ)        

              การอุ้มลูกจากท่าตะแคง : เมื่อขณะลูกหลับ เวลาอุ้มขึ้นให้สอดมือข้างหนึ่งเข้าที่ใต้คอและศีรษะ อีกข้างหนึ่งช้อนที่ใต้ก้น ยกขึ้นช้าๆ นุ่มนวล แล้วอุ้มแนบไว้กับลำตัว จากนั้นค่อยๆสอดแขนรองไว้ใต้ศีรษะลูก     


การวางลูกลงในท่าตะแคง : .ให้คุณแม่โน้มตัวลงมาที่เบาะ โดยลูกยังอยู่ในอ้อมแขน เมื่อวางถึงเบาะ ค่อยๆดึงมือที่รองก้นออก ใช้มือที่ว่าง ประคองศีรษะลูกขณะดึงแขนที่รองศีรษะออก จากนั้นค่อยๆวางศีรษะลูกลง

   

 

        วิธีอุ้มลูกจากท่าคว่ำ : .ให้สอดมือข้างใดข้างหนึ่งไว้ที่ใต้ศอก ให้แขนรองที่ใต้คางลูก ขณะี่ยกให้ใช้มืออีกข้างช้อนก้นลูกขึ้น ยกขึ้นช้าๆ ค่อยๆพลิกตัวลูกเข้าหาแม่ โดยทำการสอดแขนเข้ามารองศีรษะลูก ก่อนที่จะพับข้อศอกมารอง ใช้มืออีกข้างซ้อนก้น รวมทั้งขาลูก แล้วอุ้มขึ้นมา
                       
              
                                                                     
     

            หน้าที่    1    2