อาสนโยคะ
Health&YOGA
ABC of YOGA
Netdoctor
Childbirthsolution


 

           โยคะกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียกว่าห้าพันปีมาแล้ว และยังดำรงคุณค่ามาถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นศาสตร์แห่งชิวิต ที่สามารถพัฒนาผู้ปฏิบัติ ไปสู่สุขภาวะและความหลุดพ้น
           การตั้งครรภ์เป็นกระบวนการหนึ่งในธรรมชาติของสตรีต่อหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของการเป็นแม่ ผู้ดูแล โอบอุ้ม และประคับประคองชีวิตใหม่ ซึ่งสตรีตั้งครรภ์ควรตระหนักรู้ และเข้าใจ เพื่อมุ่งมั่นนำพาภารกิจนี้ต่อชีวิตที่จะกำเนิดขึ้น
           โยคะสอนให้มีทัศนะต่อการตั้งครรภ์ ว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้สตรี ได้มีโอกาสเติบโตทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในการพัฒนาความสามารถ เผชิญกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ อย่างมีสติและมีปัญญา นอกจากนั้นอาสนะโยคะ ยังช่วยสตรี จัดปรับท่าทางให้ถูกต้อง เสริมสร้างความแข็งแรงของขา หลังเท้า กระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อที่รับน้ำหนัก ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบย่อยอาหารมีความสมดุลย์

โยคะสูตร หรือ มรรค 8 ของโยคะ ประกอบด้วย1. ยามะหรือศีล
2. นิยามะ หรือความมีวินัยในตนเอง
3. อาสนะ คือบริหารเพื่อเตรียมการพร้อมฝึกจิต
4. ปราณยามะ คือ การควบคุมลมหายใจ
5. ปรัตยาหาระ เป็นการสำรวมอินทรีย์ทั้ง 5
6. ธารณะ เป็นการกระทำให้จิตจดจ่อกับสิ่งเดียว
7. ญานะ หรือ ธยาณ คือ การมีปัญญาตระหนักรู้ และเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่เกิดขึ้น
8. สมาธิ คือ สภาวะจิตสูงสุดในการประสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน กับทุกสรรพสิ่ง
  

การฝึกโยคะในสตรีตั้งครรภ์
      
สตรีตั้งครรภ์สามารถฝึกโยคะได้ เพราะโยคะสอนการมีทัศนคติที่ดี การดูแลลมหายใจ การบริหารและผ่อนคลายกาย และจิต อาหารเพื่อสุขภาพกายและจิต และการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน